Pravidla webu ptejse.phgame.cz
Následující text je "smluvním ujednáním", kterým se uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě jakéhokoliv porušení těchto pravidel si administrátor webu vyhrazuje právo uplatnit opatření obsažená v těchto smluvních ujednáních.
Provoz a zabezpečení webu a serveru
 1. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do provozu serveru a pokoušet se o jakékoliv případné útoky.
 2. Je zakázáno vyvíjet činnost, která má za následek pomalý nebo žádný chod webu.
 3. Je zakázáno využívat bezpečnostních chyb, které naleznete a nenahlásíte je. Veškeré nalezené chyby budou v nejbližší době odstraněny. Pro jejich nahlášení slouží fórum na webu http://phgame.cz

Uživatelé
 1. Každý uživatel má právo se na webu zaregistrovat a využívat služby, které web poskytuje.
 2. Žádný uživatel nemá právo jiného uživatele urážet či mu zakazovat registraci nebo pohyb po webu.
 3. Je přísně zakázáno ostatní uživatele i administrátory webu urážet.
 4. Každý uživatel, který prostřednictvím registrace poskytne své osobní údaje, uděluje tímto provozovateli svůj výslovný souhlas v souladu s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění se zpracováním uživatelem poskytnutých osobních údajů.
 5. Uživatel poskytuje provozovateli osobní údaje za účelem provozování služby. Uživatel tím souhlasí, že budou osobní údaje zpřístupněny předem neomezenému okruhu osob.
 6. Uživatel při přidávání obrázku či fotografií souhlasí, že na tento soubor má autorská práva, služba není zodpovědná, za případné porušování autorských práv.

Závěrečná ustanovení
 1. Uživatelský účet je tvořen přezdívkou, kterou si uživatel zvolí při registraci. Proces registrace se v zájmu bezpečnosti může změnit, proto někteří starší uživatelé mohou mít přezdívku, kterou nyní nelze použít.
 2. Provozovatel služby nenese žádnou zodpovědnost za škody, které uživateli vzniknou. Pokud uživatel nebude včas informován o jakékoliv změně tohoto smluvního ujednání.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu tohoto smluvního ujednání a to ve kterémkoliv bodě a to i bez předchozího upozornění uživatele.